Onze filosofie

Onze filosofie

FAIR coffins is een social enterprise. FAIR coffins wil bijdragen aan een nieuwe economie die circulair, inclusief en armoedevrij is. Het oplossen van maatschappelijke problemen staat centraal in ons bedrijf.

Winst is voor FAIR coffins een middel om onze maatschappelijke en ecologische doelstellingen te bereiken, maar winst of winstmaximalisatie is geen doel op zich. Daarom heeft FAIR coffins in haar statuten een gematigd beloningsbeleid vastgelegd. Zo wordt minimaal 50% van eventuele bedrijfswinst binnen het bedrijf geherinvesteerd. Impact first!

Onze Doelen

FAIR coffins wil de aarde en de bestaande natuur beschermen voor nu en voor toekomstige generaties. Dit middels het ontwikkelen, produceren en verkopen van 100% ecologische & CO2 neutrale uitvaartkisten uit gerecyclede en biologisch afbreekbare materialen.

FAIR coffins vindt dat een bedrijf als maatschappelijke entiteit ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. FAIR coffins heeft daarom als doel om met name mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden op duurzaam werk, opleiding en ontwikkeling. Hierbij streven wij naar 70% vast personeel waarvan 3/4 is doorgestroomd vanuit trajecten en 30% ingevuld middels leerwerktrajecten.

Hoe doen we dat?

Door FAIR coffins aan te bieden voor de lage prijs van een vervuilende spaanplaten uitvaartkist kunnen consumenten zonder meerprijs kiezen voor 100% ecologisch. Door deze lage prijsdrempel hopen we snel te kunnen groeien waardoor we een grotere milieu impact kunnen bereiken en meer mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt mogelijkheden kunnen bieden.

FAIR coffins onderschrijft de principes van duurzaam, maatschappelijk verantwoord ondernemen (ISO 26000) en de code voor sociaal ondernemen en zal zodoende altijd streven naar een optimaal rendement en goede balans tussen mens, natuur en winst.